60:00 - 32 : 24 Goaler CHEV DIEKIRCH : KURTISI VELI (2), WEIS DAVE (5), DUHR JEROME (1), GUNTHER CHRISTOPHE (2), HANSEN PHILIPPE (1), PUTZ JO (2/1), CLOODT GUY (4), MISIEWICZ PRZEMYSLAW (1), HAMROUNI MOHAMED (6)
60:00 - 32 : 24 Goaler HANDBALL PEITENG : MURIC ERMIN (2), WEIBEL BEN (6), CAKAJ PETRIT (9), GYAFRAS DAVID (3/3), SCHEID CHRISTOPHE (3), SCHLOTTERT POL (1), FRÈRES SAM (8/4)
60:00 - 32 : 24 Schluss vum Mätch gepaff vun den Arbiteren PHILIPPE LINSTER / ALAIN RAUCHS
59:53 - 32 : 24 Goal fir CHEV DIEKIRCH geschoss vun WEIS DAVE (09)
59:42 - 32 : 23 Goal fir HANDBALL PEITENG geschoss vun SCHEID CHRISTOPHE (16)
59:13 - 31 : 23 2 Minutten HANDBALL PEITENG fir GYAFRAS FERENC (13)
59:17 - 31 : 23 Goal fir CHEV DIEKIRCH geschoss vun KURTISI VELI (02)
58:11 - 31 : 22 Goal fir CHEV DIEKIRCH geschoss vun CLOODT GUY (30)
57:25 - 31 : 21 Goal fir CHEV DIEKIRCH geschoss vun WEIS DAVE (09)
56:51 - 31 : 20 Goal fir HANDBALL PEITENG geschoss vun FRÈRES SAM (25)
55:59 - 30 : 20 Goal fir HANDBALL PEITENG geschoss vun CAKAJ PETRIT (14)
55:54 - 29 : 20 Goal fir CHEV DIEKIRCH geschoss vun WEIS DAVE (09)
55:15 - 30 : 19 Goal fir HANDBALL PEITENG geschoss vun GYAFRAS FERENC (13)
54:31 - 29 : 19 Goal fir CHEV DIEKIRCH geschoss vun WEIS DAVE (09)
54:21 - 29 : 18 Goal fir HANDBALL PEITENG geschoss vun CAKAJ PETRIT (14)
52:32 - 28 : 18 2 Minutten CHEV DIEKIRCH fir DUHR JEROME (18)
52:28 - 28 : 18 Goal fir HANDBALL PEITENG geschoss vun SCHEID CHRISTOPHE (16)
51:33 - 27 : 18 Goal fir HANDBALL PEITENG geschoss vun WEIBEL BEN (11)
50:59 - 26 : 18 Goal fir CHEV DIEKIRCH geschoss vun KURTISI VELI (02)
50:20 - 26 : 17 Goal fir CHEV DIEKIRCH geschoss vun WEIS DAVE (09)
48:06 - 26 : 16 Goal fir HANDBALL PEITENG geschoss vun WEIBEL BEN (11)
45:46 - 25 : 16 Goal fir HANDBALL PEITENG geschoss vun SCHEID CHRISTOPHE (16)
45:23 - 24 : 16 Team Timeout HANDBALL PEITENG
44:58 - 24 : 16 Goal fir CHEV DIEKIRCH geschoss vun PUTZ JO (24)
44:18 - 24 : 15 7 Meter fir HANDBALL PEITENG geschoss vun FRÈRES SAM (25)
43:47 - 23 : 15 2 Minutten CHEV DIEKIRCH fir HANSEN PHILIPPE (23)
41:48 - 23 : 15 Goal fir HANDBALL PEITENG geschoss vun CAKAJ PETRIT (14)
41:48 - 22 : 15 2 Minutten CHEV DIEKIRCH fir DUHR JEROME (18)
41:18 - 22 : 15 Goal fir CHEV DIEKIRCH geschoss vun DUHR JEROME (18)
41:04 - 22 : 14 Goal fir HANDBALL PEITENG geschoss vun CAKAJ PETRIT (14)
40:24 - 21 : 14 2 Minutten HANDBALL PEITENG fir MURIC ERMIN (06)
40:24 - 21 : 14 Goal fir CHEV DIEKIRCH geschoss vun HANSEN PHILIPPE (23)
40:12 - 21 : 13 Rout Kaart HANDBALL PEITENG fir GYAFRAS DAVID (15)
39:22 - 21 : 13 Goal fir CHEV DIEKIRCH geschoss vun HAMROUNI MOHAMED (77)
39:13 - 21 : 12 Goal fir HANDBALL PEITENG geschoss vun WEIBEL BEN (11)
38:31 - 20 : 12 7 Meter fir CHEV DIEKIRCH geschoss vun PUTZ JO (24)
38:24 - 20 : 11 2 Minutten HANDBALL PEITENG fir SCHEID CHRISTOPHE (16)
37:13 - 20 : 11 7 Meter fir HANDBALL PEITENG geschoss vun GYAFRAS DAVID (15)
36:13 - 19 : 11 Goal fir HANDBALL PEITENG geschoss vun FRÈRES SAM (25)
34:29 - 18 : 11 Goal fir HANDBALL PEITENG geschoss vun CAKAJ PETRIT (14)
33:52 - 17 : 11 Goal fir CHEV DIEKIRCH geschoss vun GUNTHER CHRISTOPHE (22)
33:13 - 17 : 10 Goal fir HANDBALL PEITENG geschoss vun CAKAJ PETRIT (14)
32:41 - 16 : 10 Goal fir HANDBALL PEITENG geschoss vun WEIBEL BEN (11)
31:55 - 15 : 10 Goal fir HANDBALL PEITENG geschoss vun MURIC ERMIN (06)
31:22 - 14 : 10 Goal fir HANDBALL PEITENG geschoss vun FRÈRES SAM (25)
30:00 - 13 : 10 Ufank vun der 2. Halschent gepaff vun den Arbiteren PHILIPPE LINSTER / ALAIN RAUCHS
30:00 - 13 : 10 Goaler an der 1. Halschent :
HANDBALL PEITENG : MURIC ERMIN (1), WEIBEL BEN (2), CAKAJ PETRIT (3), GYAFRAS DAVID (2/2), SCHLOTTERT POL (1), FRÈRES SAM (4/3)
CHEV DIEKIRCH : GUNTHER CHRISTOPHE (1), CLOODT GUY (3), MISIEWICZ PRZEMYSLAW (1), HAMROUNI MOHAMED (5)
30:00 - 13 : 10 Enn vun der éischter Halschent gepaff vun den Arbiteren PHILIPPE LINSTER / ALAIN RAUCHS
29:35 - 13 : 10 Goal fir CHEV DIEKIRCH geschoss vun HAMROUNI MOHAMED (77)
29:01 - 13 : 9 Goal fir CHEV DIEKIRCH geschoss vun HAMROUNI MOHAMED (77)
28:35 - 13 : 8 7 Meter fir HANDBALL PEITENG geschoss vun GYAFRAS DAVID (15)
27:47 - 12 : 8 Goal fir CHEV DIEKIRCH geschoss vun CLOODT GUY (30)
27:04 - 12 : 7 Goal fir HANDBALL PEITENG geschoss vun MURIC ERMIN (06)
26:21 - 11 : 7 7 Meter verschoss fir HANDBALL PEITENG vun FRÈRES SAM (25)
25:35 - 11 : 7 Goal fir CHEV DIEKIRCH geschoss vun HAMROUNI MOHAMED (77)
24:39 - 11 : 6 7 Meter fir HANDBALL PEITENG geschoss vun FRÈRES SAM (25)
24:36 - 10 : 6 Giel Kaart CHEV DIEKIRCH fir GUNTHER CHRISTOPHE (22)
24:23 - 10 : 6 7 Meter verschoss fir CHEV DIEKIRCH vun HANSEN PHILIPPE (23)
22:23 - 10 : 6 Goal fir HANDBALL PEITENG geschoss vun SCHLOTTERT POL (22)
19:24 - 9 : 6 7 Meter fir HANDBALL PEITENG geschoss vun FRÈRES SAM (25)
19:21 - 8 : 6 2 Minutten CHEV DIEKIRCH fir MISIEWICZ PRZEMYSLAW (44)
18:10 - 8 : 6 Goal fir CHEV DIEKIRCH geschoss vun CLOODT GUY (30)
17:43 - 8 : 5 Goal fir CHEV DIEKIRCH geschoss vun HAMROUNI MOHAMED (77)
17:02 - 8 : 4 Goal fir HANDBALL PEITENG geschoss vun WEIBEL BEN (11)
14:26 - 7 : 4 7 Meter verschoss fir CHEV DIEKIRCH vun GUNTHER CHRISTOPHE (22)
14:22 - 7 : 4 2 Minutten HANDBALL PEITENG fir GYAFRAS DAVID (15)
13:48 - 7 : 4 Team Timeout CHEV DIEKIRCH
12:46 - 7 : 4 7 Meter fir HANDBALL PEITENG geschoss vun FRÈRES SAM (25)
11:41 - 6 : 4 7 Meter verschoss fir HANDBALL PEITENG vun GYAFRAS DAVID (15)
11:28 - 6 : 4 2 Minutten CHEV DIEKIRCH fir HANSEN PHILIPPE (23)
11:05 - 6 : 4 Goal fir HANDBALL PEITENG geschoss vun CAKAJ PETRIT (14)
10:48 - 5 : 4 Giel Kaart CHEV DIEKIRCH fir HANSEN PHILIPPE (23)
10:11 - 5 : 4 Goal fir CHEV DIEKIRCH geschoss vun GUNTHER CHRISTOPHE (22)
09:36 - 5 : 3 Goal fir HANDBALL PEITENG geschoss vun CAKAJ PETRIT (14)
09:08 - 4 : 3 Goal fir CHEV DIEKIRCH geschoss vun HAMROUNI MOHAMED (77)
08:40 - 4 : 2 Giel Kaart HANDBALL PEITENG fir SCHEID CHRISTOPHE (16)
07:30 - 4 : 2 Goal fir HANDBALL PEITENG geschoss vun WEIBEL BEN (11)
06:04 - 3 : 2 Goal fir HANDBALL PEITENG geschoss vun CAKAJ PETRIT (14)
05:31 - 2 : 2 Goal fir CHEV DIEKIRCH geschoss vun CLOODT GUY (30)
05:10 - 2 : 1 7 Meter fir HANDBALL PEITENG geschoss vun GYAFRAS DAVID (15)
05:10 - 1 : 1 2 Minutten CHEV DIEKIRCH fir DAHM PIT (08)
05:10 - 1 : 1 2 Minutten CHEV DIEKIRCH fir KURTISI VELI (02)
03:36 - 1 : 1 Goal fir HANDBALL PEITENG geschoss vun FRÈRES SAM (25)
03:27 - 0 : 1 Giel Kaart CHEV DIEKIRCH fir DAHM PIT (08)
01:32 - 0 : 1 Giel Kaart HANDBALL PEITENG fir MURIC ERMIN (06)
00:48 - 0 : 1 Goal fir CHEV DIEKIRCH geschoss vun MISIEWICZ PRZEMYSLAW (44)
00:00 - 0 : 0 Ufank vum Mätch geleet vun den Arbiteren PHILIPPE LINSTER / ALAIN RAUCHS
00:00 - 0 : 0 Equippenopstellung CHEV DIEKIRCH : VELI KURTISI, CEDRIC DOS SANTOS, PIT DAHM, DAVE WEIS, JEROME BEMTGEN, JEROME DUHR, MIKE HOMMEL, CHRISTOPHE GUNTHER, PHILIPPE HANSEN, JO PUTZ, PIT WEIS, GUY CLOODT, PRZEMYSLAW MISIEWICZ, MOHAMED HAMROUNI, MASTER APHISIT RITTHITHIT, ADAM LUBAWY - Officiels : BLAZEJ SMYRGALA
00:00 - 0 : 0 Equippenopstellung HANDBALL PEITENG : ERMIN MURIC, PAUL MAY, BEN WEIBEL, SASCHA SERESSE, FERENC GYAFRAS, PETRIT CAKAJ, DAVID GYAFRAS, CHRISTOPHE SCHEID, JACQUES KRACK, POL SCHLOTTERT, SAM FRÈRES, MARC TAUTGES, ANDY MAURUSCHATT, FRANCOIS ESCHMANN - Officiels : SANDOR RAC, MICHEL SCHEID, CASTANHEIRA ALEXANDRA